Geloof

Gebed

Iedere zondag om 11.00 uur is de Sacramentskerk geopend voor gebed, het opsteken van een kaarsje en ontmoeting.

Om 11.15 is er een gebedsbijeenkomst waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Secretariaat

Vanwege de corona maatregelen is er beperkte bezetting van het secretariaat .

U kunt contact opnemen per telefoon of via email.

Telefoon: 076-8862768

Email: secretariaat@sacramentskerkbreda.nl

Gebedsintenties


De opgave van een gebedsintentie kan per telefoon of email of door zich fysiek te melden bij het secretariaat.

Wij noteren dan uw naam, adres, postcode en woonplaats en (emailadres), voor wie de gebedsintentie is en de data waarop het moet worden voorgelezen.

De kosten voor een gebedsintentie zijn:

  • Bij aanvraag van één misintentie: € 9,95

  • Bij aanvraag van 5 tot 9 misintenties: € 8,50 per gebedsintentie

  • Bij aanvraag van 10 of meer misintenties: € 7,50 per gebedsintentie.

Is de aanvraag fysiek op het secretariaat, dan vragen wij u contant af te rekenen.

 

In alle andere gevallen zullen wij u een factuur toezenden

Nieuwsbrief
Sacramentskerk Breda

Neem contact met ons op

Zandberglaan 58

4818 GL Breda

Nederland

+31 (0) 76 886 2768

@2018 Sacramentskerk Breda

  • Facebook Social Icon
  • Tumblr Social Icon
  • Google+ Social Icon