Geloof

Gebed

Iedere zondag om 11.00 uur is er in de Sacramentskerk een viering

Secretariaat

Met secretariaat is geopend iedere vrijdagochtend: 10.00 uur – 11.00 uur

Telefoon: 076-8862768

Email: secretariaat@sacramentskerkbreda.nl

Gebedsintenties


De opgave van een gebedsintentie kan per telefoon of email of door zich fysiek te melden bij het secretariaat.

Wij noteren dan uw naam, adres, postcode en woonplaats en (e-mailadres), voor wie de gebedsintentie is en de data waarop het moet worden voorgelezen.

De kosten voor een gebedsintentie zijn:

  • Bij aanvraag van één gebedsintentie: € 9,95

  • Bij aanvraag van 5 tot 9 gebedsintenties: € 8,50 per gebedsintentie

  • Bij aanvraag van 10 of meer gebedsintenties: € 7,50 per gebedsintentie.

Is de aanvraag fysiek op het secretariaat, dan vragen wij u contant af te rekenen.

 

In alle andere gevallen zullen wij u een factuur toezenden